Aktuality

Lektoři kurzů rozvoje myšlení (ESF 2013)

Datum: 31.7.2013, místo: České Budějovice, země: CZECH REPUBLICBeate Børresen (Norsko)

je docentkou na Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Posledních 20 let se zabývá vzděláváním učitelů. Zaměřuje se na rozvoj filozofického (kritického) myšlení a uplatněním sokratovského dialogu ve školní výuce, mj. také ve výuce náboženství (v Norsku povinný předmět). Je autorkou a spoluautorkou několika knih, mj. Tenke sammen (Myslet společně) nebo Filosofere i barnehagen (Filozofování v mateřské škole), a řady odborných statí.
Od roku 2000, kdy společně pořádali kurzy filozofie pro učitele v Oslu, spolupracuje s Bo Malmhesterem. Společně také povedou jeden z letošních kurzů rozvoje kritického a tvořivého myšlení v České republice. Výsledkem více než desetileté spolupráce Beate a Bo jsou tři knihy o filozofování s dětmi a řada kurzů pro učitele i širší veřejnost. V letech 2005–2007 společně rovněž vedli projekt norského ministerstva školství, kdy v rámci vzdělávacích reforem v praxi ověřovali zavádění výuky filozofie (rozvoj filozofického myšlení) do norských základních škol. Na Oslo University College každoročně pořádají kurzy filozofického myšlení a letní filozofickou školu (http://sophia.eu.org/Phil%20in%20Nor%20Schools.htm)

Bo Malmhester (Švédsko)

Bo Malmhester (Švédsko) je docentem na Oslo and Akershus University College of Applied Sciences s více než dvacetiletou praxí středoškolského učitele. Dlouhodobě se věnuje problematice rozvoje filozofického (kritického) myšlení a uplatnění sokratovského dialogu ve školní výuce, a to jak prakticky, tak ve své publikační činnosti. Je autorem a spoluautorem několika knih, mj. Filosofi med barn (Filozofování s dětmi) nebo Tenke sammen. Å arbeide med filosofi (Myslet společně: filozofická praxe).
Od roku 2000, kdy společně pořádali kurzy filozofie pro učitele v Oslu, spolupracuje s Beate Børresen. Společně také povedou jeden z letošních kurzů rozvoje kritického a tvořivého myšlení v České republice. Výsledkem více než desetileté spolupráce Beate a Bo jsou tři knihy o filozofování s dětmi a řada kurzů pro učitele i širší veřejnost. V letech 2005–2007 společně rovněž vedli projekt norského ministerstva školství, kdy v rámci vzdělávacích reforem v praxi ověřovali zavádění výuky filozofie (rozvoj filozofického myšlení) do norských základních škol. Na Oslo University College každoročně pořádají kurzy filozofického myšlení a letní filozofickou školu.
Více informací o lektorovi zde: http://www.youtube.com/user/bogerhardmalm.

Oscar Brenifier (Francie)

Oscar Brenifier (Francie) získal doktorát z filozofie na pařížské Sorbonně. Jako lektor a konzultant již řadu let rozpracovává koncept „filozofické praxe“, a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Je jedním z nejvýznamnějších propagátorů projektu „filozofie ve městě“, který „normálním lidem“, dětem i dospělým, zprostředkovává filozofování jako každodenní praxi tázání a kritického myšlení. Vydal již asi třicet knih, včetně série Philozenfants (edice „příběhů v otázkách“ pro děti), která byla přeložena již do více než pětadvaceti jazyků. Je zakladatelem Institutu filozofické praxe (Institut de Pratiques Philosophiques), kde se věnuje vzdělávací praxi orientované na rozvoj filozofického (kritického) myšlení, pořádá workshopy na různých místech, jako jsou školy, mediální centra, kavárny, domovy důchodců, věznice, společenská centra, firmy, atd. Každoročně pořádá také letní intenzivní kurzy „Umění myslet“. Spolupracuje s řadou univerzit a dalších vzdělávacích institucí, kurzy a semináře realizoval již v několika desítkách zemí (Alžírsko, Čína, Bulharsko, Itálie, Španělsko, Mexiko, Finsko, Peru, Norsko, USA, Rusko aj.).  Více informací o lektorovi zde: http://www.brenifier.com/en/welcome.html.

Oscar Brenifier pracuje rovněž jako expert UNESCO. V roce 2006 byl jedním z pořadatelů mezinárodní konference „New philosophical practices“ a pravidelně se účastní zasedání věnovaných otázkám začleňování filozofického (kritického) myšlení do života společnosti. Je spoluautorem dokumentů La philosophie, une École de la Liberté (2007) a Arab-Muslim Civilization in the Mirror of the Universal: Philosophical Perspectives; Production of pedagogical tools for the promotion of dialogue among cultures (2010).

Philip Cam (Austrálie)

Philip Cam (Austrálie) je docentem fakulty Humanitních studií na University of New South Wales v Sydney. Studoval na univerzitě v Adelaide a na univerzitě v Oxfordu, kde získal doktorát z filozofie. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na výuku filozofie ve školách, je rovněž průkopníkem v zavádění filozofie do základních škol v Austrálii. V minulosti vedl již řadu seminářů pro učitele a vzdělavatele učitelů v mnoha zemích. Je autorem knih pro děti a pro učitele, které byly přeloženy do několika jazyků: např. Thinking Stories, série povídkových knih zaměřených na rozvoj myšlení doprovázených metodickými příručkami pro učitele; Thinking Together: Philosophical Inquiry for the Classroom, kniha pro učitele představující výuku filozofie jako cestu k rozvoji myšlení, schopnosti klást si otázky a vést dialog s druhými; dále praktická příručka představující vybrané myšlenkové dovednosti Twenty Thinking Tools: Collaborative Inquiry for the Classroom a Teaching Ethics in Schools, kniha věnovaná etické výchově. Aktuálně pracuje na knize Philosophy Park, která formou příběhu představuje historii programu Filozofie pro děti (její vydání se plánuje na rok 2013).
Philip Cam je předsedou Federace australasijských asociací pro výuku filozofie ve školách a předsedou Asociace pro výuku filozofie ve školách Nového Jižního Walesu. Řadu let byl předsedou Asijsko-pacifické sítě filozofického vzdělávání pro život v demokratické společnosti a ve spolupráci s UNESCO redigoval sérii knih o filozofii, demokracii, vzdělávání a hodnotách. Je spoluautorem koncepce etické výchovy v rámci australské vzdělávací reformy (Ethical Behaviour for the new Australian National Curriculum) a autorem úspěšného pilotního programu etické výchovy pro státní školy v Novém Jižním Walesu.  Více informací o lektorovi zde: http://humanities.arts.unsw.edu.au/staff/philip-cam-77.html, http://interactive.acer.edu.au/index.php/2012/10/q-a-with-dr-philip-cam-author-of-teaching-ethics-in-schools/.

Rudi Kotnik (Slovinsko)

Rudi Kotnik (Slovinsko) je docentem na Filozofické fakultě Univerzity v Mariboru. Ve Velké Británii vystudoval filozofii (University of Warwick) a Gestalt psychoterapii (Middlesex University v Londýně). Dvacet let působil jako středoškolský učitel, včetně šesti let účasti v mezinárodním programu IBO (International Baccalaureate Organisation). Aktuálně se věnuje především vzdělávání učitelů filozofie (základy filozofického myšlení, didaktika filozofie, filozofování s dětmi) na katedře filozofie a výuce psychoterapie na katedře psychologie.
Rudi Kotnik je autorem a spoluautorem několika knih a řady studií. Odborně se zabývá především problematikou profesního osobnostního rozvoje (osobní růst skrze reflexi vlastní praxe), zkoumá možnosti propojení psychoterapeutických principů a pedagogické práce. Zabývá se rovněž kritickou analýzou předpokladů a důsledků zavádění kompetenčního přístupu (competence based approach) do terciárního vzdělávání (evropská reforma vysokého školství v návaznosti na tzv. Boloňský proces).

Michel Sasseville (Kanada)

Michel Sasseville (Kanada) je docentem na Filozofické fakultě Lavalovy univerzity v Québecu, kde vede vzdělávací programy ve filozofii pro děti. V letech 1997–1999 byl předsedou International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC). Jako uznávaný odborník na problematiku rozvoje myšlení hostoval na řadě univerzit (Mexiko, USA, Švýcarsko, Belgie, Francie, Česká republika). V letech 2002–2006 pomohl uvést program Filozofie pro děti na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (na tyto aktivity navázala činnost Centra filozofie pro děti při katedře pedagogiky TF JU). Odborně se zaměřuje na otázky logiky, filozofie sexuality a sexuální výchovy, filozofie výchovy a praxe filozofování s dětmi (rozvoj dětského myšlení prostřednictvím filozofického dialogu). Na Lavalově univerzitě je členem výzkumného týmu Ústavu aplikované etiky.
Michel Sasseville je autorem a spoluautorem několika knih, zejm. La pratique de la philosophie avec les enfants; Penser ensemble à l'école: Des outils pour l'observation d'une communauté de recherche philosophique en action; Êve: Enquête philosophique sur la sexualité et l'amour a La communauté de recherche philosophique: Applications et enjeux. Významně se podílel na vzniku programu Filozofie pro děti: prevence násilí určeného dětem na prvním stupni základních škol (v současnosti se dokončuje vydání jeho české verze). Věnuje se rovněž distančnímu vzdělávání a za e-learningový kurz L’observation en philosophie pour les enfants získal řadu prestižních ocenění. Pod jeho vedením vznikl také třináctidílný vzdělávací seriál Des enfants philosophent. Více informací o lektorovi zde: http://www.fp.ulaval.ca/faculte/personnel/professeurs-reguliers/michel-sasseville/.

Eva Zoller (Švýcarsko)

Eva Zoller (Švýcarsko) spojila své povolání učitelky se svým pozdějším studiem filozofie, pedagogiky a religionistiky. Magisterský titul získala v roce 1987 na univerzitě v Basileji a svou závěrečnou práci věnovala otázce, jakými způsoby je možné se učit filozofickému myšlení a jaké přístupy k výuce filozofie ve smyslu rozvoje myšlení existují (Philosophieren lernen und lehren in der Volksschule). Od té doby se této problematice věnuje nepřetržitě. Zaměřuje se především na práci s učiteli, ale také s rodiči, zajímá se o způsoby využití literatury pro děti, obrázkových knih apod. k rozvoji komunikace, kladení otázek a učení se přemýšlet a hledat odpovědi na tyto otázky v dialogu s ostatními.
Posledních 20 let Eva Zoller vyučuje na Pädagogische Hochschule Thurgau. Vydala tři knihy pro učitele a rodiče, z nichž dvě byly vydány rovněž v češtině: Učíme děti ptát se a přemýšlet (Portál, 2012) a Filozofická cesta (Jihočeská univerzita, 2010). Založila rovněž centrum filozofie pro děti Käuzli, kde pořádá pravidelné kurzy pro širokou veřejnost, včetně zájemců ze zahraničí (www.kinderphilosophie.ch). Více informací o lektorovi zde: http://www.philopraxis.ch/101/Mitglieder/Eva_Zoller.html.


Autor: Petr Bauman | vloženo: 21.1.2013 | poslední úpravy: 17.4.2013

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: