Aktuality

ZPRÁVA Z KONFERENCE ANEB ZAKONČENÍ PROJEKTU (CZ.1.07/3.1.00/37.0196)

Datum: 24.9.2013, místo: České Budějovice, země: CZECH REPUBLIC

Kurzy kritického a tvořivého myšlení byly  v úterý 24. září 2013 završeny konferencí na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Přednášení přislíbilo hned několik odborníků v oboru a to jak českých, tak i jeden zahraniční.Kritické a tvořivé myšlení: není to málo?
Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech

Jednalo se o akci v rámci končícího projektu ESF OPVK (Koncepce kurzů dalšího vzdělávání na podporu kritického a tvořivého myšlení), řešeného na Centru filozofie pro děti pod katedrou pedagogiky TF JU. Ttato „projektová konference“ se podařila pojmout spíše v menším měřítku (ve formátu kolokvia), jako neformální pracovní setkání pro radost ze samotné řešené věci a pro vzájemné obohacení zúčastněných.
Akce proběhla v užším kruhu, kde lidé mohli komunikovat každý s každým. Zúčastnili se účastníci projektových kurzů, kolegové z univerzity, pedagogové z praxe, absolventi TF a odborníci v tématu.
Společná závěrečná diskuse proběhla kolem jednoho „kulatého“ stolu pod vedením Daniel D. Novotného, Ph.D. na otázku: Má člověk (např. pedagog) právo "říkat" druhému člověku (žákovi), jak má myslet?

Základním mottem konference bylo: „Kritické a tvořivé myšlení: není to málo?“ Nešlo přitom o samotný program Filozofie pro děti, ale spíše o jeho východiska nebo kontext, ke kterému se vztahuje. Proto jsme pozvali také (a především) lidi, kteří se FPD primárně nevěnují, nicméně mají co nabídnout, aby nám pomohli to, čemu se věnujeme – tj. rozvoj myšlení v návaznosti na koncept critical–creative–caring thinking M. Lipmana (Thinking in Education, Cambridge: CUP, 2003) – nahlédnout v širších (filosofických, teologických, psychologických a pedagogických) souvislostech. Pracovali jsme přitom s předpokladem, že rozvoj myšlení z pedagogického hlediska nelze (resp. není dobré) redukovat na osvojování intelektových dovedností (thinking skills). Konference mj. přinesla podněty vztahující se k opodstatněnosti tohoto předpokladu.

Cílem bylo přitáhnout pozornost k fenoménu myšlení, resp. k problematice rozvoje myšlení, jako k interdisciplinárnímu problému. Přitom jsme si byli vědomi, že vybíráme jen několik „sond“, nepokrýváme celé pole otázek, na které aktuálně nezbyl prostor nebo volný čas kolegů, kteří by se mohli kolokvia zúčastnit. Sezvali jsme zajímavé lidi, kteří měli co nabídnout, publikující v různých oborech, byť ne primárně k tématu „rozvoj myšlení“ a umožnit jejich setkání nad tímto tématem (a kdoví, třeba i nějakou další spolupráci), a přispět tak k budování „community of inquiry“ k danému tématu.

Organizační rámec kolokvia: V rámci konference byl prostor (1) vyslechnout si jednotlivé pozvané příspěvky (ať už samostatně nebo tematicky seskupené; k dispozici je sborník příspěvků z konference ve formě kolektivní monografie); (2) položit autorovi doplňující otázky důležité pro porozumění příspěvku (ať už přednesenému v rámci kolokvia nebo představenému v monografii); (3) zformulovat otázky, které v návaznosti na přednesené považujeme za zajímavé a podstatné k další diskusi, rozpracování či řešení; (4) vybrat jednu z těchto otázek a (5) společně o ní diskutovat.

Program konference včetně seznamu přednášejících s názvem příspěvku naleznete níže v příloze.

Fotografie ZDE.

 

Příloha: pdf

Klíčová slova: kolokvium, konference, projekt ESF


Autor: Lucie Krausová | vloženo: 3.8.2013 | poslední úpravy: 2.10.2013

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: