Aktuality

Kurz "Filozofujeme s dětmi" pro učitele MŠ

Datum: 29.8.2014, místo: České Budějovice, země: CZECH REPUBLIC

Kurz "Filozofujeme s dětmi" nabízí Pedagogická fakulta JU učitelům MŠ, a to bezplatně v rámci projektu ESF OP VK. Kurz bude probíhat v Českých Budějovicích v několika setkáních v průběhu šk. roku 2014/15. Celkem 56 vyučovacích hodin. Případní zájemci neváhejte, zbývají poslední volná místa!


V rámci individuálního projektu OP VK, ESF „Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání“ nabízí PF JU kurzy DVPP. Cílovou skupinou projektu jsou učitelé mateřských škol. Kurzy jsou rozloženy do 56 hodin (7 dnů) během celého školního roku 2014/2015. Jsou bezplatné.

Doporučujeme kurz: FILOZOFUJEME S DĚTMI
garant doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.
3x16 + 1x8 vyučovacích hodin, denně 9.00 - 17.00, celodenní strava zajištěna!

1. téma: TERMÍN: 29. a 30.8. 2014 (Bobík)

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům vybrané dimenze osobnostního a sociálního rozvoje orientované především na etiku mezilidských vztahů, a to prostřednictvím metody dialogu. Účastníci mají zažít dialog, jehož smyslem není přesvědčit druhé lidi o své pravdě, ale společně se pokoušet o hlubší porozumění světa a lidí. Tento zážitek mají pomocí cílené reflexe transponovat do zkušenosti a osvojit si první vhled do dialogického způsobu komunikace.
Lektoři: Ludmila Muchová, Iva Žlábková, 16h

2. téma: TERMÍN: 24. a 25. 10. 2014 (D319)

Cílem 1. části semináře je získat hlubší vhled do způsobu práce v programu Filosofie pro děti a porozumět specifikům jeho aplikace v práci s dětmi v předškolním věku. Účastnice budou v závěru setkání schopné rozpoznat prvky hledajícího zkoumajícího společenství a podporovat způsob kladení otázek dětem s filosofujícím charakterem - práce s textem Nemocnice pro panenky (Ludmila Muchová) + orientace v české soudobé literatuře pro děti (Romana Fabešová)

3. téma: TERMÍN: 27. a 28. 3.2015 (D319/220)

Seminář je prohloubením vhledu do filosofující práce s dětskými příběhy z pohledu zkušené zahraniční lektorky Evy Zoller. Účastnice se seznámí s texty a možnými aktivitami při jejich filosofujícím zpracovávání s dětmi. Možné aktivity si ověří vlastní účastí na jednoduchých cvičeních.
Obsah dvoudenního semináře:
1. Cvičení smyslů: lépe a přesněji vnímat
2. O vnímání rozdílů a podobností a o jejich promýšlení
3. Ujasňování a vysvětlování pojmů
4. Zdůvodňování a argumentování
5. Základní filosofické techniky
6. Filosofování jako pedagogický postoj
7. Závěrečná bilance: Co jsme se naučili?
Lektoři: Ludmila Muchová, Eva Zoller

4. téma: TERMÍN: 11. 4. 2015 (D107)

Cílem závěrečného zpětnovazebního setkání je jednak, aby účastníci získali zpětnou vazbu od ostatních účastníků kursu k vlastní závěrečné práci, jednak aby garantka kursu získala zpětnou vazbu k průběhu, výsledkům a efektivitě kursu.
 

Více informací na tel. 728288633, nebo mviteckova@pf.jcu.cz nebo na http://www.pf.jcu.cz/

 

Klíčová slova: kurz


Autor: Petr Bauman | vloženo: 8.8.2014 | poslední úpravy: 9.8.2014

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: