Aktuality

Michel Sasseville: udělení čestného doktorátu a přednáška

Datum: 20.5.2015, místo: České Budějovice, země: CZECH REPUBLIC
Profesor Sasseville z Lavalovy univerzity v Québecu převezme v květnu čestný doktorát od JIhočeské univerzity, v této souvislsoti uskuteční také přednášku na půdě TF JU.

prof. Michel Sasseville, Ph.D. je profesorem na Filozofické fakultě Lavalovy univerzity v Québecu, kde vede vzdělávací programy ve filozofii pro děti. V letech 1997–1999 byl předsedou Internatio¬nal Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC). Jako uznávaný odborník na problematiku rozvoje myšlení hostoval na řadě univerzit (Mexiko, USA, Švýcarsko, Belgie, Francie, Česká republika). V letech 2002–2006 pomohl uvést program Filozofie pro děti na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (na tyto aktivity navázala činnost Centra filozofie pro děti při kate¬dře pedagogiky TF JU). Odborně se zaměřuje na otázky filozofie sexuality a se¬xuální výchovy, filozofie výchovy a praxe filozofování s dětmi (rozvoj dětského myšlení prostřednictvím filozofického dialogu). Na Lavalově univerzitě je členem výzkumného týmu Ústavu aplikované etiky. Michel Sasseville je autorem a spoluautorem několika knih, zejm. La pratique de la philo-sophie avec les enfants; Penser ensemble à l'école: Des outils pour l'observation d'une communauté de recherche philosophique en action; Êve: Enquête philosophique sur la sexualité et l'amour a La communauté de recherche philosophique: Applications et enjeux. Významně se podílel na vzniku programu Filozofie pro děti: prevence násilí určeného dětem na prvním stupni základních škol (v současnosti se dokončuje vydání jeho české verze, edice se ujalo Centrum filozofie pro děti na TF JU). Věnuje se rovněž distančnímu vzdělávání a za e-learningový kurz L’observation en philosophie pour les enfants získal řadu prestižních ocenění. Pod jeho vedením vznikl také třináctidílný vzdělávací seriál Des enfants philosophent (2004).
20.5.2015 v 10:30 v obřadní síni českobudějovické radnice má od JU v oboru didaktika filosofie obdržet doktorát honoris causa prof. Michel Sasseville, Ph.D.Při této příležitosti pak také ve čtvrtek 21. 5. od 14:00 prosloví na TF JU přednášku s názvem „Some presuppositions concerning Philosophy for Children“ (Několik postulátů Filozofie pro děti).

Klíčová slova: Sasseville, čestný doktorát, Jihočeská univerzita


Autor: Ríša Macků | vloženo: 24.4.2015

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: