Aktuality

Zemřela Slávka Jindrová

Datum: 1.1.2020, místo: Ženeva, země: CZECH REPUBLIC

Ve středu 1. 1. 2020 zemřela Slávka Jindrová.


Vděčíme ji za rozvoj programu Filozofie pro děti v ČR, její přínos souhrnně popsala ve své bakalářské práci Pavla Kocábková, vybíráme to nejdůležitjěší:

Na podzim roku 1992 se Mgr. Slávka Jindrová (původem z Českých Budějovic, v té době žijící v Ženevě) dovídá o Filozofii pro děti od Stephana Vanistrendena - sekretáře Mezinárodního katolického úřadu pro děti (International Catholic Child Bureau, ICCB). V dubnu 1993 se Slávka Jindrová zúčastnila pětidenního semináře Philosphy for Children ve Waterloo vedeného profesorem Michelem Sassevillem. V září tohoto roku napsala paní Jindrová ministrovi školství Petru Piťhovi informativní dopis o Filozofii pro děti. Ten informace předal Dr. Oldřichu Seluckému k posouzení. Slávka Jindrová zprostředkovala zaslání příběhů Harry Stottlemeier's Discovery s manuálem a Lisa s manuálem Dr. Seluckému. Po posouzení byl ale program profesora Lipmana odsunut na neurčito s odůvodněním, že není vhodná doba k zavádění změn do programu našich škol, apod.
V květnu 1995 projevily sestra Reconciliatrix (představená sester Voršilek) a Jana Nováková (ředitelka ZCŠ sester Voršilek v Ostrovní ulici v Praze) zájem o Filozofii pro děti. Bylo tak uskutečněno setkání, kterého se zúčastnili učitelé ZCŠ a Dr. Pavel Kříţek (ředitel arcibiskupského gymnázia). V květnu informovala Mgr. Slávka Jindrová ICCB v Ženevě o kladné reakci ZCŠ v Praze a organizace ICCB zakoupila pro projekt kompletní program prof. Lipmana, tj. sedm příběhů a manuálů v angličtině. 21. září 1995 proběhla další schůze v ZCŠ v Praze, které se zúčastnila i Severine Jacomy, koordinátora ICCB projektu Filozofie pro děti v Praze. Ředitelka ZCŠ v Praze Jana Nováková navrhla za koordinátorku projektu pro školu PhDr. Věru Bokorovou. Ještě v roce 1995 byl s pomocí ICCB uspořádán v Praze první informační seminář vedený prof. Daniele Camhy z Grazu, kterého se zúčastnilo přibližně šedesát lidí.
V březnu následujícího roku uspořádalo ICCB mezinárodní seminář Filozofie pro děti v Grazu v Rakousku pro zájemce ze střední a východní Evropy. Seminář vedla Ann M. Sharp. Mgr. Slávka Jindrová a PhDr. Věra Bokorová se tohoto semináře také zúčastnily. V roce 1997 díky podpoře ICCB a doporučení kardinála Miroslava Vlka udělila projektu grant německá nadace Renovabis a National Conference of Catholic Bishops of the United States, Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe. Díky těmto zdrojům mohla PhDr. Věra Bokorová a sestra Věra absolvovat seminář Filozofie pro děti na Institutu pro rozvoj Filozofie pro děti (IAPC) v Montclair. Na ZCŠ byly zavedeny experimentální hodiny s dětmi a mimo ZCŠ pracovala paní učitelka Irena Rosíková s programem prof. Lipmana při své práci s dětmi v mateřské škole. Metodika Filozofie pro děti byla také využívána při výuce angličtiny v jedné třídě v Olomouci.

V červnu roku 1998 se v Praze uskutečnil dvoudenní seminář Filozofie pro život a etickou výchovu (FŢEV), kterého se zúčastnilo 14 učitelů. Seminář organizovala Věra Bokorová, Slávka Jindrová a kolektiv. Druhý seminář FŢEV probíhal v Praze od 23. do 24. dubna v roce 1999 a zúčastnilo se ho 19 pedagogů z církevních škol. V srpnu téhož roku proběhl v Praze třetí seminář FŢEV a 12. dubna 2000 bylo založeno občanské sdružení Centrum Filozofie pro život a etickou výchovu (CFŢEV) se sídlem Ostrovní 9, Praha 1. V srpnu 2000 v rámci činnosti CFŢEV vedl v Praze pětidenní seminář Filozofie pro děti prof. Michel Sasseville z Université Laval (Québec, Kanada) a na podzim roku 2002 představil prof. Sasseville Filozofii pro děti na univerzitách v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích. Po přednášce v Českých Budějovicích domluvil děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity (TF JČU), Jiří Kašný, s prof. Sassevillem formaci studentů Teologické fakulty rozloženou na čtyři roky (2003-2006) a nadace O.A.K. ze Švýcarska udělila TF JČU dar na rozvoj tohoto projektu. Finanční zdroje byly získány také z MŠMT.
V roce 2003 v květnu proběhl v Nových Hradech první pětidenní seminář Filozofie pro děti pro studenty TF JČU pod vedením prof. Sassevilla. Druhý seminář pro studenty se uskutečnil o rok později a proběhl i čtyřdenní seminář pro učitele na pedagogickém centru v Českých Budějovicích. V červnu roku 2004 se děkan TF JČU rozhodl o zařazení Filozofie pro děti mezi kurzy standardně nabízené studentům TF a v září byl jmenován koordinátorem projektu PaedDr. Petr Bauman. Na podzim se díky úsilí prof. PaedDr. Ivy Stuchlíkové, CSc. do rozvoje projektu Filozofie pro děti na Jihočeské univerzitě aktivně zapojila i Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity (PF JČU).

 

Klíčová slova: Slávka Jindrová


Autor: Ríša Macků | vloženo: 2.1.2020

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: