Příběhy a metodické příručky

Trevor Curnow
Thinking Through Dialogue: Essays on Philosophy in Practice

Kniha sestavená ze 42 článků představených na Fifth International Conference on Philosophy in Practice held at Oxford, UK in 1999.


Sborník se skládá ze 42 teoretických a praktických příspěvků prezentovaných na páté mezinárodní konferenci o filosofii v praxi, která se konala v Oxfordu, UK v roce 1999. Pořadatelé konference spolu s editorem Trevorem Curnow se rozhodli neomezovat koncepci „filosofie v praxi“ pouze na filosofické poradenství. Zatímco v první části najdeme, pod rozmanitými tituly, 24 esejů, jež se zabývají určitými aspekty filosofického poradenství, následujících šest příspěvků se týká filosofie a dětí, dalších sedm je zaměřeno na určité aspekty filosofie v obchodní sféře a posledních pět článků jsou různorodé eseje diskutující témata jako je podstata dialogu a dialog ve vztahu k humoru a k eutanazii. Pro lepší orientaci čtenáře napsal Curnow úvodník ke každému tématickému oddílu, stejně tak napsal informativní esej nazvaný „Myšlení o dialogu“ (s. 234-8), kde diskutuje etymologii slova dialog, běžné užívání tohoto slova a jeho souvislost s poradenskou a konzultantskou praxí.
Mezi rozličnými tématy diskutovanými v oblasti filosofického poradenství najdeme například: norský model poradenského výcviku vyvinutý v Oslu; článek na téma emoce a racionalita; role kritického myšlení a kontemplace; efekty multikulturních hodnot na poradenské vztahy; jak může filosofické poradenství přispět autistickým klientům a vztah čínské filosofie k filosofickému poradenství. Oddíl „Filosofie s dětmi“ zahrnuje eseje jako: filosofický přístup k umění; jak dělat filosofii s dětmi co nejlépe; rozdíl mezi Filosofií pro děti a Filosofováním s dětmi. V oddíle nazvaném „Filosofie na pracovišti“ může čtenář najít například diskuse na témata filosofie v obchodní sféře; vztah morální filosofie a medicínské praxe; jak může být filosofický dialog využit ve vedoucích pozicích.

Recenze k této knize vyšla také v časopise Analytic Teaching, roč. 23 (2003-2004), č. 2, s. 162-164

Dostupnost: http://www.amazon.co.uk/Thinking-Through-Dialogue-Philosophy-Practice/dp/0954178300

Klíčová slova: Filozofie pro děti, filozofie v praxi, filozofie v práci, dialog


Citace:

CURNOW, T. Thinking Through Dialogue: Essays on Philosophy in Practice. Surrey, UK: Practical Philosophy Press, 2001. ISBN 0954178300


Autor: Tereza Brožová | vloženo: 1.9.2010 | poslední úpravy: 21.11.2010

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: