Příběhy a metodické příručky

ZOLLER, E. M.
Učíme děti ptát se a přemýšlet

Metodická příručka pro pedagogy i rodiče, kteří filosofují s dětmi předškolního a mladšího školního věku


Metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti dětí
Publikace vychází z metodiky „Filosofie pro děti“ a představuje program pro všechny, kdo pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a chtějí využít potenciál přirozeného dětského údivu, zvídavosti, tázání a touhy porozumět k rozvíjení kritického myšlení a prosociálního cítění dětí. V tomto přístupu se prolínají metody zážitkové pedagogiky (metody dialogické, slovní, práce s příběhy, dále činnosti hudební, výtvarné); hry a aktivity lze uplatnit ve dvojicích i větších skupinách. Podstatou je vhodná formulace otázek ze strany pedagoga, nikoli „předávání informací“, ale společné objevování, dítě v živém dialogu pod vedením pedagoga zkoumá pojmy, využívá vlastní zkušenost, pomocí her ověřuje hypotézy, hledá paralely v příbězích, formuluje a prezentuje vlastní názory. Aktivity využívají běžných, přirozených situací, které lze chápat jako motivační základ pro řízené rozvíjení rozlišovacích, argumentačních a obecně vyjadřovacích dovedností dětí. Hry podporují kritické a tvořivé myšlení, zároveň však v hodnotové dimenzi (etická výchova), otevírají dětem přirozenou hravou cestou oblast logiky, etiky a poznání.

Dostupnost: http://obchod.portal.cz/produkt/ucime-deti-ptat-se-a-premyslet/

Klíčová slova: Filosofie pro děti, Eva Zoller, metodika, cvičení, aktivity, hry, předškolní věk, mladší školní věk


Citace:

ZOLLER, E. M. Učíme děti ptát se a přemýšlet. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0096-3.


 

Autor: Tereza Brožová | vloženo: 3.6.2012

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: