Teorie a výzkum


Hledat:
Typ:
výzkumná zpráva
přehledová studie
přednáška
zpráva z konference
recenze
Vybrat jazyk:
CZ
EN
DE
FR
ES
ostatní
           Řadit podle: Jít na stránku: 7

Lipman Matthew: NOTES TOWARD A METAPHYSICS OF WONDER:APPRECIATIVE REFLECTIONS ON LEONI HENNING’S ke stažení z jiného webu
Kategorie: výzkumná zpráva, jazyk: angličtina, datum: 2.7.2010, místo:

LIPMAN, Matthew . NOTES TOWARD A METAPHYSICS OF WONDER:APPRECIATIVE REFLECTIONS ON LEONI HENNING’S. Childhood & philosophy : Journal of the international council of philosophical inquiry with children [online]. 2005, vol.1, no.2, [cit. 2010-07-02]. Dostupný z WWW: <http://www.filoeduc.org/childphilo/n2/MatthewLipman.pdf>. ISSN 1554-6713.

, země: BRAZIL
Poznámky vzniklé na základě korespondence mezi L. Henning a M. Lipmanem, které se vztahují k filosofii pro děti v Latinské Americe.

LIPMAN, M.: Philosophical Discussion Plans and Exercises ke stažení z jiného webu
Kategorie: přehledová studie, jazyk: angličtina, datum: 14.12.2007, místo:

LIPMAN, M. Philosophical Discussion Plans and Exercises. Analytic Teaching, Vol. 16, No.1. La Crosse: Viterbo University, 1996.

, země: UNITED STATES
Text popisující různé typy plánů diskuse a cvičení, které se vyskytují v metodických příručkách k příběhům Filozofie pro děti.

Asking Questions Lorna Crossman: Asking Questions ke stažení z jiného webu
Kategorie: recenze, jazyk: angličtina, datum: 2.9.2010, místo:

CROSSMAN, L. Asking Questions. Analytic Teaching, roč. 22 (2002-2003), č. 1, s. 84-88

, země: UNITED STATES
Recenze knihy Patricka JM Costella Thinking Skills and Early Childhood Education

Louise Lafortune, Marie-France Daniel, Richard Fallascio, Michel Schleider: Evolution of Pupils’ Attitudes to Mathematics When Using a Philosophical Approach ke stažení z jiného webu
Kategorie: přehledová studie, jazyk: angličtina, datum: 11.8.2010, místo:

LAFORTUNE, L., DANIEL, M.-F., FALLASCIO, R., SCHLEIDER, M. Evolution of Pupils’ Attitudes to Mathematics When Using a Philosophical Approach. Analytic Teaching, roč. 20 (2000-2001), č. 1, s. 46-63

, země: UNITED STATES
Jeden ze souboru článků celosvětové studie zkoumající účinky využívání filozofického přístupu na pozitivní vztah k matematice.

MACKŮ, L.: Filozofický rozměr literárního příběhu: Uplatnění literárního příběhu v programu Filozofie pro děti v příloze (ke stažení zde)
Kategorie: přehledová studie, jazyk: čeština, datum: 12.9.2011, místo:

MACKŮ, L. Filozofický rozměr literárního příběhu: Uplatnění literárního příběhu v programu Filozofie pro děti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Muchová L.

, země: CZECH REPUBLIC
Diplomová práce

MACKŮ, R.: Filozofia pre deti a voľnočasové aktivity. v příloze (ke stažení zde)
Kategorie: přehledová studie, jazyk: čeština, ostatní, datum: 23.10.2009, místo:

MACKŮ, R. Filozofia pre deti a voľnočasové aktivity. Vychovavateľ, časopis pedagogov, 2007/2008, roč. 56, č. 7, s. 26-29.

, země: CZECH REPUBLIC
Příspěvek se zabývá obecnými otázkami po možnosti zařazení programu Filozofie pro děti jako smysluplné součásti pedagogického působení na děti a mládež v jejich volném čase. Pojednává o podobnosti cílů obou oborů (Pedagogiky volného času / Výchovy ve volném čase a Filozofie pro děti), rozdílností některých metod, požadavky na trávení volného času ze strany rodičů i samotných dětí a mládeže, popř. dospělých jako subjektů pedagogického působení ve volném čase. Stručně se zabývá také požadavky na pedagoga ze strany Filozofie pro děti.

MACKŮ, R.: Filozofování s dětmi jako způsob výchovy zážitkem ve volném čase v příloze (ke stažení zde)
Kategorie: přehledová studie, jazyk: čeština, datum: 12.9.2011, místo:

MACKŮ, R. Filozofování s dětmi jako způsob výchovy zážitkem ve volném čase. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2008. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Bauman P.

, země: CZECH REPUBLIC
Diplomová práce

MACKŮ, R.; ŽLÁBKOVÁ, I.: Edukační koncepce Filozofie pro děti. v příloze (ke stažení zde)
Kategorie: přehledová studie, jazyk: čeština, datum: 23.10.2009, místo:

MACKŮ, R.; ŽLÁBKOVÁ, I. Edukační koncepce Filozofie pro děti. In: ČINČERA, J.; KAPLÁNEK, M.; SÝKORA, J. (eds.) Tři cesty k pedagogice volného času. Liberec: Tribun, 2009.

, země: CZECH REPUBLIC
Příspěvek popisuje metodu filozofie pro děti, možnosti a specifika jejího využití ve volnočasových aktivitách. Vychází z reflexe projektu zájmové činnosti realizované s dětmi ve věku 7 - 8 let. Zabývá se uplatněním principů animace v tomto projektu. Na závěr jsou uvedeny další možnosti využití v jiných volnočasových aktivitách.

MARASHI, S. M.: Teaching Philosophy to Children: A New Experience in Iran ke stažení z jiného webu
Kategorie: výzkumná zpráva, jazyk: angličtina, datum: 21.4.2010, místo:

MARASHI, S.M. Teaching philosophy to children: A new experience in Iran. Analytic teaching, Vol. 27(2007) No. 1, pp. 12-15.

, země: CZECH REPUBLIC
Článek přibližující výzkumný projekt FPD v Iránu

Philosophy of Mathematics in the Classroom ASPECTS OF A TRI-NATIONAL STUDY Maria Teresa De la Garza: Philosophy of Mathematics in the Classroom ASPECTS OF A TRI-NATIONAL STUDY ke stažení z jiného webu
Kategorie: přehledová studie, jazyk: angličtina, datum: 11.8.2010, místo:

DE LA GARZA, M. T. Philosophy of Mathematics in the Classroom. Analytic Teaching, roč. 20 (2000-2001), č. 2. s. 88-104

, země: UNITED STATES
Jedná se o soubor tří dokumentů týkajících se P4CM, které byly v srpnu roku1999 předloženy na Americkém kongresu filozofie v Pueblu, v Mexiku.


Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: