Proběhlo

Zprávy z proběhlých kurzů kritického a kreativního myšlení ESF 2013

Datum: 30.8.2013, země: CZECH REPUBLIC

Níže vás budeme informovat o perličkách z uskutečněných kurzových setkání. Třeba právě tyto novinky vás povzbudí k přihlášení se na některém z dalších kurzů.


1. KURZ V OLOMOUCI

Jméno lektora: Rudi Kotnik (SLOVINSKO)
Termín konání: 27.-28. dubna a 4.-5. května 2013
Místo konání: chata Radíkov - Olomouc
 

Setkání proběhlo v poklidné přírodě v Radíkově cca 7 km od města Olomouc. V sobotu ráno v 9h přijelo 15 dychtivých účastníků, kteří s velikou vervou po shlédnutí videa navrhli otázky k celodenní diskuzi.

JDE VŮBEC NEVYTRHÁVAT Z KONTEXTU? Takto zněla první otázka, kterou si skupina zvolila k diskutování. Dopolední společné setkání doprovázel ostych, který se již v odpoledních hodinách rozplynul. Díky tomu se do večerní diskuze zapojila většina účastníků. Tentokrát probíhala diskuze na téma umění. Téma bylo natolik kontroverzní, že diskuze probíhala i v průběhu večerní procházky k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

OVLÁDAJÍ ŽENY MUŽE SVOJÍ PODŘÍZENOSTÍ (ATRAKTIVITOU)? Díky zvolenému tématu probíhala diskuze ve velmi svižném tempu. Dr. Rudi Kotnik ze Slovinska řídil diskuzi natolik, že byla skupina schopná do diskuze zapracovat i techniky kritického, kreativního a angažovaného myšlení cíleně.

Ještě před odjezdem byly rozdány zadání na "domácí úkoly". Jaká byla témata? Například volba, pravda či řešení konfliktů. V tuto chvíli již účastníci připravují scénáře své diskuze, které povedou již o příštím víkendu.

Shrnutí obou víkendů: Kurz pod vedením slovinského lektora Dr. Rudi Kotnika byl zářnou ukázkou ryze prakticky orientovaného kurzu pro osoby pracujících ve sféře vyžadující sociální kontakt. Vzhledem ke způsobu vedení diskuzí si skupina účastníků uvědomila, že pokud chtějí rozvinout své myšlení (identifikování východisek i důsledků svých tvrzení, zvažování alternativ, atd.) a zvýšit své uplatnění na trhu, tak je nezbytné, aby každý např.: začal u zkoumání svého způsobu přemýšlení, zjistil svou míru tolerance vůči názorům ostatních či míru ochoty změnit svůj postoj na základě proběhlé diskuze s ostatními.

Fotografie ZDE.

2. KURZ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jméno lektora: Beate Börresen, Bo Malmhamster (NORSKO A ŠVÉDSKO)
Termín konání: 20.- 21. května a 4.- 5 června 2013
Místo konání: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Představení obou víkendových setkání: V porovnání s prvním kurzem pod vedením Dr. Rudiho Kotnika byl přístup lektorů Beate Borresen a Bo Malmhamstera více prokládán teorií. Na začátku kurzu byli všichni účastníci podrobně seznámeni s hlavními FILOZOFICKÝMI NÁSTROJI „Filozofie pro děti“ (vnímání názoru jako hypotézy, hledání souvislostí mezi řečenými návrhy, zkoumání problému z více perspektiv, atd.) a jejich způsobem užití při diskuzích. Dopolední setkání  v pondělí dne 20.5.2013, kde byly hlavními body: VYJASNĚNÍ SI VÝZNAMU PROGRAMU Filozofie pro děti a zjištění, že tento program je velmi užitečný pro všechny věkové kategorie.

Fotografie ZDE.

3. KURZ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jméno lektora: Eva Zoller (ŠVÝCARSKO)
Termín konání: 28.-29. května a 11.-12. června 2013
Místo konání: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Představení obou víkendových setkání: Třetí kurz, který byl veden švýcarskou lektorkou Evou Zoller, byl specifický zejména v jeho průběhu. Lektorka učila účastníky filozofické dovednosti SKRZE HRU. Nejprve účastníky nechala zareagovat na vybrané otázky. Poté prakticky představila několik filozofických nástrojů (nástroje zvané: PROČ? DŮSLEDKY? CO?) a účastníkům řekla, ať se snaží znovu reagovat na tytéž otázky, ale tentokrát již s těmito nástroji. Již po skončení prvního cvičení  bylo očividné, že každý z účastníků se snaží zamyslet, než odpoví na položenou otázku či sám od sebe dokáže své subjektivní chápání slova srozumitelně a v klidu vysvětlit.

Fotografie ZDE.

4. KURZ V LIBERCI

Jméno lektora: Oscar Brenifier (FRANCIE)
Termín konání: 1.-2. června a 15.-16.června 2013
Místo konání: Autokemp Liberec


Představení obou víkendových setkání: Kurz, který se konal v Liberci s francouzským lektorem Oscarem Brenifierem, se lišil od všech tří předcházejících kurzů. Lektorova metoda se zakládala na tzv.: „NASTAVENÍ ZRCADLA“. Lektor v rámci diskuzí nedovolil pracovat se subjektivními názory, nýbrž s objektivními názory/informacemi. Lektor se snažil docílit toho, aby si každý z účastníků uvědomil, že naše chování/názory/reakce jsou základem neshod na pracovišti. Účastníci byli po celou dobu vystaveni tomu, že základem úspěchu na pracovním trhu je obhájení si svého názoru, ale zároveň schopnost podpoření/vyvrácení teorie/paradigmatu svého kolegy-účastníka.

Fotografie ZDE.

5. KURZ V PLZNI

Jméno lektora: Michel Sasseville (KANADA)
Termín konání: 22.-23. června a 6. - 7. července 2013
Místo konání: Javorník na Šumavě


Představení obou víkendových setkání: Kurz, který se konal v Javorníku s kanadským lektorem Michelem Sassevillem, byl v principu velice podobný prvnímu kurzu, který byl pod vedením slovinského lektora Rudi Kotnika. Oba tito lektoři totiž vychází z pragmatického přístupu, který zastával Mathew Lipman, jenž je zakladatelem programu Filozofie pro děti. Michel Sasseville zakládal diskuze na názorech lidí, na vzájemné konfrontaci a růstu. Jeho cílem bylo, aby každý z účastníků řekl svůj názor, konfrontoval jej s názory druhých a zpětně se zamýšlel nad svými pragmatickými výroky a popř. "aktualizoval" svůj názor. Každý měl v rámci obou víkendů jedinečnou možnost si uvědomit, že s NÁZORY A HODNOTAMI se nerodíme, ale že je získáváme a zlepšujeme v rámci diskuzí s ostatními kolem nás. Pracovní kolektiv či pracovní rozhovor se zakládají právě na těchto zjištěních.

Fotografie ZDE.

6. KURZ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jméno lektora: Philip Cam (AUSTRÁLIE)
Termín konání: 27.-28. července a 3.-4. srpna 2013
Místo konání: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Představení obou víkendových setkání: Záverečný 6. kurz proběhl pod vedením australského lektora Philipa Cama. Celkové zarámování/zacílení bylo lektorem tvořeno se zaměřením na ty, kteří objektivně pociťují potřebu zvýšení své pracovní kompetence s cílem udržitelného a kvalitního výkonu své profese. Philip Cam  dával veliký důraz na hutnou dávku teorie, která byla v následujícím setkání vyzkoušena na praktických cvičeních pod vedením Bc. Lukáše Laibrta.

Philip Cam prokládal teoretické části drobnými praktickými cvičeními, která  účastníky doslova "vytrhávala" ze zažitých pohledů na svět. Lektor se snažil v rámci cvičení použít taková témata, která mnohdy uváděla účastníky do rozpaků. Jednalo se např. o cvičení, které započal větou: "JAK BY BYLO MOŽNÉ STVOŘIT NĚCO TAK SLOŽITÉHO JAKO JE ČLOVĚK?" či "CO CÍTÍTE, KDYŽ SE PODÍVÁTE NA TOTO KUŘE, KTERÉ SE RODÍ BEZ PEŘÍ? - DOKAZUJÍ VAŠE POCITY, ŽE JE NĚCO ŠPATNĚ?". V rámci osobní diskuze s Philipem Camem mi bylo sděleno, že právě takto program Filozofie pro děti pracuje - konfrontuje s tématy, vyvolává otázky na které není zřejmá odpověď či vyvádí ze zaběhlých odpovědí na životní otázky.

Ráda bych vyzdvihla jeden moment z druhého setkání pod vedením Bc. Lukáše Laibrta. V rámci prvního dne byla realizována hra, která se snažila představit metody programu Filozofie pro děti na tématu otrokářství (obchodování s otroky). Téma jako takové vyvolalo u některých účastníků takový nesouhlas, že se cvičení nezúčastnili a pouze pozorovali. Sami pak v reflexi uvedli, že toto cvičení bylo nevhodné vzhledem k závažnosti tématu. V praxi by prý toto téma jistě nemohlo být využilo, aby nevzbudilo nepochopení atd. Je tomu z našeho pohledu skutečně tak? Kdyby na tomto setkání byl francouzských lektor Oscar Brenifier, tak by pouze řekl: "Play with me. It's just a game.". Snažil by se naznačit, že pro pochopení vysvětlované teorie je nutné se v tuto chvíli zapojit, prožít si cvičení a pokud jej sám člověk pak aplikuje v praxi už lektora samotného nezajímá. Lektorovi jde pouze o to, aby účastník pochopil, co mu má být skrze cvičení představeno - či čemu má být vystaven.

Fotografie ZDE.


Autor: Lucie Krausová | vloženo: 30.4.2013 | poslední úpravy: 17.10.2013

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: