Databáze výzkumných projektů

Program „Filosofie pro děti“ a jeho vliv na vývoj verbálního projevu dětí mladšího školního věku

Datum: 18.12.2008 - 21.5.2009, metodologie: smíšená, země: CZECH REPUBLIC

Mikrovýzkum zpracovaný na základě akčního výzkumu vlastní pedagogické praxe, který vznikl v rámci diplomové práce: Program „Filosofie pro děti“ a jeho vliv na vývoj verbálního projevu dětí mladšího školního věku.


Diplomová práce se zabývá uplatněním programu Filosofie pro děti v práci s dětmi mladšího školního věku. Teoretická část charakterizuje děti v období mladšího školního věku z hlediska poznávacích procesů a vývoje řeči. Hlavní část teorie popisuje různé pohledy na Filosofii pro děti a hlavní prvky zmiňovaného programu z hlediska rozvoje verbálního projevu dětí. Práce reflektuje rovněž některé z dosavadních výzkumů v této oblasti.
Praktickou část tvoří vlastní akční výzkum, reflektující realizaci programu Filosofie pro děti v rámci volnočasového kroužku. V úvodu této části je nejdříve představen samotný výzkum s jeho základními otázkami a nastíněným následujícím postupem. Dále jsou postupně rozebírány všechny sledované kategorie stanovené s ohledem na klíčové kompetence charakterizované v RVP ZV a reflektován přínos a výsledky využívání Filosofie pro děti. Mezi oblasti s prokázaným rozvojem zde patří především oblast tvořivého myšlení. V oblasti komunikace se u dětí projevil výrazný posun v prodloužení a větší četnosti výpovědí. V práci jsou rovněž reflektovány problematické oblasti dětí i vedení, u kterých je pátráno po příčinách a jež jsou následně doplněny možnými návrhy k jejich zlepšení.
 

Příloha: pdf

Klíčová slova: Filosofie pro děti, diskuse, hledající společenství, mladší školní věk, myšlení a řeč, konstruktivismus, klíčové kompetence, akční výzkum


Autor: Jana Cimr | vloženo: 8.6.2011

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: