Kurzy pro veřejnost

Filozofie ve výchově a vzdělávání (KPD/FVV)

Datum: 19.4.2013, místo: České Budějovice, země: CZECH REPUBLIC

Předmět v rámci modulu "Filozofie pro děti" pro studenty JU v Českých Budějovicích. Výuka probíhá na TF JU, uč. 3 (příp. 212), út 9:00-10:30 (1. skupina), út 11:00-12:30 (2. skupina).


Tento úvodní seminář certifikátového programu Filosofie pro děti se zaměřuje na představení jeho východisek a klíčových prvků, přičemž důraz je kladen především na jejich reflexi v souvislosti s kurikulární reformou realizovanou v České republice. Tato reflexe se přitom děje formou v rámci programu běžně uplatňovanou při práci s dětmi. Studenti se tak kromě teoretických aspektů programu začínají průběžně seznamovat s jeho aspekty metodologickými.

Vzdělávací cíle

  • zprostředkovat první praktické ukázky vedení (facilitace) filosofického dialogu: při realizaci jednotlivých témat bude kladen důraz nikoli na pasivní „osvojení“ si daných informací, ale především na aktivní reflexi (vzájemný dialog/diskusi mezi studenty) tezí představených prostřednictvím studijních textů (převážně primární literatury, která pouze nepředkládá hotové informace, ale ilustruje rovněž myšlenkové postupy, kterými bylo daných závěrů dosaženo)
  • představit studentům základní teze programu Filosofie pro děti (zejména: filosofické myšlení jako hledání a zkoumání (inquiry), filosofické otázky/problémy jako články spojující všechny vzdělávací oblasti, hledající společenství jako otevřený prostor pro realizaci filosofického zkoumání) a umožnit jejich reflexi jednak ve vztahu ke smyslu výchovy a vzdělávání, jednak ve vztahu k praktické realizaci školních vzdělávacích programů na prvním stupni ZŠ
  • seznámit studenty se základními principy a východisky RVP ZV, zejména pak s otázkou vzájemného vztahu vzdělávacích obsahů a utváření klíčových kompetencí žáků, a to v souvislosti s některými teoriemi pedagogicko-psychologickými (Vygotskij, Gardner), pedagogicko-filosofickými (Dewey, Lipman) i pedagogicko-ekonomickými (otázka výsledků a efektů edukace i efektivity inovací ve vzdělávání), tak, aby si začali utvářet vlastní poučené názory a postoje ohledně smysluplné a efektivní realizace školní edukace
  • vést studenty k hlubšímu přemýšlení o podstatě a smyslu výchovy/vzdělávání i vlastní pedagogické práce

Sylabus předmětu najdete v příloze.


Autor: Petr Bauman | vloženo: 19.2.2008 | poslední úpravy: 23.1.2013

Vyhledávání

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:Zapomněli jste svoje heslo?

Chcete-li funkčnost tohoto portálu plně využít, zaregistrujte se jako jeho "aktivní uživatel". Registrace je nezávazná a zdarma a umožní vám zapojit se do diskusí a anket, publikovat vlastní články a využít řadu dalších funkcí: